Aşağıdakilerden hangisi bir vinil monomerinden elde edilmemiştir?
polipropilen poli(metil metakrilat) poli(etilen teraftalat) poliakrilonitril