| Ana Sayfa  | Özgeçmiş | Çalışmalar | Dersler | Ders Programı | Simülasyonlar  | Diğer | İletişim |

Genel Kimya


A T O M İ K   Y A P I


Siyah Cisim Işıması

Fotoelektrik Olay

de Broglie Dalgaları


B İ L E Ş İ K L E R İ N  A D L A N D I R I L M A S I


Metal - Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması

Ametal - Ametal Bileşiklerinin Adlandırılması


K İ M Y A S A L    H E S A P L A M A L A R

Anlamlı Rakamlar ve Anlamlı Rakamlarla İşlem Yapmak

Hata Yayılımı (Hata Dağılımı)

Element Yüzdelerinden Basit Molekül Formülü Bulmak

Mol Sayısı ve Avogadro Sayısı