| Ana Sayfa  | Özgeçmiş | Çalışmalar | Dersler | Ders Programı | Simülasyonlar  | Diğer | İletişim |

Zayıf Asitlerde pH Hesabı

S o r u

Ka denge sabiti x10 - olan \rm CH_3COOH asidin, M çözeltisinin pH değerini
(a) Asit konsantrasyonu yanında iyonlaşan asit konsantrasyonunu dikkate alarak
(b) Asit konsantrasyonu yanında iyonlaşan asit konsantrasyonunu ihmal ederek

(c) Her iki durumdaki iyonlaşma yüzdesini
hesaplayınız.