| Ana Sayfa  | Özgeçmiş | Çalışmalar | Dersler | Ders Programı | Simülasyonlar  | Diğer | İletişim |

Kuantum

Fotonların Enerjileri

Siyah Cisim Işıması - I

Siyah Cisim Işıması - II

Siyah Cisim Işıması ve Belli Dalga Boyunda Sıcaklığın Fonksiyonu Olarak Radyasyon Şiddetinin Değişimi

Fotoelektrik Olay

Einstein Eşitliği ve Isı Kapasitesi

de Broglie Dalgaları

Hidrojen Benzeri Atomlarda Enerji Seviyeleri

Tek Boyutlu Kutudaki Tanecik

Üç Boyutlu Kutudaki Tanecik

Titreşim Hareketi (X2 molekülü)

Titreşim Hareketi (A-B molekülü)

Dönme Hareketi