| Ana Sayfa  | Özgeçmiş | Çalışmalar | Dersler | Ders Programı | Simülasyonlar  | Diğer | İletişim |

Hidrojen Benzeri atomlarda enerji seviyeleri

S o r u - V e r i l e r
protonlu hidrojen atomundaki elektronu . enerji seviyesinden . enerji seviyesine çıkartmak için verilmesi gereken enerji miktarı ve kullanılması gereken radyasyonun dalga boyunu hesaplayınız.

Orbitallerin Enerji Seviyeleri Farkı :

\Delta E = {Z^2 m e^4 \over 8 {\epsilon_o}^2 h^2} \Big( {1 \over {n_1}^2} - { 1 \over {n_2}^2 } \Big)

\Delta E = {(1^2)(9.109 x 10^{ -31 } \quad kg.)(1.60217662 x 10^{ -19 } \quad coulomb.)^4 \over 8 ( 8.854187817 x 10^{ -12 } \quad F. \quad m^{-1} )^2 (6.62606957 x 10^{ -34 } \quad J. \quad s.)^2} \Big( {1 \over 1^2} - { 1 \over 2^2 } \Big)

\Delta E = 1.635 x 10^{ -18 } \quad J.

Enerji pozitif çıktığından elektronun enerjisi artmıştır. Bu enerji farkına eşit bir foton absorblanmalıdır. Absorblanacak radyasyonun dalgaboyu;

\Delta E = hv = {h C \over \lambda }
\lambda = {h C \over \Delta E }
\lambda = {(6.62606957 x 10^{ -34 } \quad J. \quad s^{-1})( 299792458 \quad m. s^{-1}) \over ( 1.635 x 10^{ -18 }\quad J. ) }
\lambda = 1.215 x 10^{ -7 } \quad m. \quad \quad ( \simeq 1214.95 \quad A)

II. YOL : Yayınlanacak Radyasyonun dalgaboyu ;
{1 \over \lambda } = {Z^2 m e^4 \over 8 \epsilon_o C h^3} \Big( {1 \over {n_1}^2} - { 1 \over {n_2}^2 } \Big) \quad \quad \quad \quad R = {me^4 \over 8 \epsilon_o C h^3} = 10973271.8249 \quad m^{-1} \quad \quad (Rydberg \quad Sabiti)

{1 \over \lambda} = {(1^2)(9.109 x 10^{ -31 } \quad kg.)(1.60217662 x 10^{ -19 } \quad coulomb.)^4 \over 8 ( 8.854187817 x 10^{ -12 } \quad F. \quad m^{-1} ) (299792458 \quad m. \quad s^{-1})(6.62606957 x 10^{ -34 } \quad J. \quad s.)^3} \Big( {1 \over 1^2} - { 1 \over 2^2 } \Big)

\lambda = 1.215 x 10^{ -7 } \quad m. \quad \quad ( \simeq 1214.95 \quad A)
eşitliğinden de hesaplanabilir.