| Ana Sayfa  | Özgeçmiş | Çalışmalar | Dersler | Ders Programı | Simülasyonlar  | Diğer | İletişim |Siyah Cisim Işıması ve Belli Dalga Boyunda Sıcaklığın Fonksiyonu Olarak Radyasyon Şiddetinin Değişimi

S o r u - V e r i l e r

Belli bir sıcaklıkta bir cismin yaydığı farklı dalga boylarındaki radyasyonun dağılımı

I( \lambda ) ={ 8 \pi h C \over \lambda^5}\Big( { 1 \over e{ hc \over \lambda kT } -1 }\Big)
aşağıdaki eşitlik ile verilebilir. Eşitlikteki h; Planck sabiti, k; Boltzmann sabiti, C; ışık hızı olduğuna göre K dalga boyu l karşı I(l) ilişkisi x10-7 - x10-5 aralığında çiziniz.

lmak. dalgaboyu için I(l) örnek hesaplama

I( \lambda ) ={ 8 \pi h C \over \lambda^5} \Big({ 1 \over e{ hc \over \lambda kT } -1 }\Big)
I(9729 \quad nm) ={ 8 \pi (6.62606957 x 10^{ -34 } \quad J.s )(299792458 x 10^{ } \quad m \quad s^{-1}) \over (9.729 x 10^{ -6 } \quad m.)^5} \Big({ 1 \over e{ (6.62606957 x 10^{ -34 } \quad J.s.)(299792458 m.) \over (9729 \quad nm)(1.38064852 x 10^{ -23 } \quad J \quad mol^{-1} \quad K^{-1})(298 \quad K) } -1 }\Big)
I( 9729 \quad nm ) = 0.403Eksenleri Kontrol Et
Xmin = Xmak =

Ymin = Ymak =
D a h a   F a z l a  B i l g i