| Ana Sayfa  | Özgeçmiş | Çalışmalar | Dersler | Ders Programı | Simülasyonlar  | Diğer | İletişim |

Diatomik Molekülün Titreşim Frekansı

S o r u - V e r i l e r

14N2 molekülünün 14N2 molekülünün bağ kuvvet sabiti N m-1 dir. Molekülün titreşim frekansını, dalgaboyunu ve dalga sayısını hesaplayınız.

14N2 molekülünün : akb. dir.     

Titreşim hareketi yapan bir molekülün titreşim frekansı

\nu = { 1 \over 2 \pi} \sqrt {k \over \mu }
eşitliğinden hesaplanabilir.

14N2 molekülünün molekülünün indirgenmiş kütlesi;

{ 1 \over \mu_{ { 14 }_{N_2} } } = {1 \over {\mu_{ { 14 }_N } } } + {1 \over {\mu_{ { 14 }_N } } }
{ 1 \over \mu_{ { 14 }_{N_2} }} = { 6.022140857 x 10^{ +23 } \over 1.401 x 10^{ -2 } \quad kg } + { 6.022140857 x 10^{ +23 } \over 1.401 x 10^{ -2 } \quad kg }
\mu_{ { 14 }_{N_2} } = 1.163 x 10^{ -26 } \quad kg.
\nu = { 1 \over 2 \pi} \sqrt {k \over \mu }
\nu = { 1 \over 2 \pi} \sqrt { 2293.8 N m^{-1} \over ( 1.163 x 10^{ -26 } \quad kg.) }

\nu = 7.068 x 10^{ +13 } Hz.
Yayılan radyasyonun dalgaboyu
\lambda = { C \over \nu }
\lambda = { 2.998 x 10^{ +8 } \quad m. \quad s^{-1}. \over 7.068 x 10^{ +13 } \quad Hz. }
\lambda = { 4.242 x 10^{ -6 } \quad m. = 42420 \quad A}
Dalga sayısı ise;
v = { 1 \over \lambda }
olduğundan;
v = { 1 \over 4.242 x 10^{ -6 } \quad m. } = 2357.38 \quad cm^{-1}
olarak hesaplanabilir.