| Ana Sayfa  | Özgeçmiş | Çalışmalar | Dersler | Ders Programı | Simülasyonlar  | Diğer | İletişim |

Diatomik Molekülün Titreşim Frekansı

S o r u - V e r i l e r

HCl molekülünün bağ kuvvet sabiti N m-1 dir. Molekülün titreşim frekansını, dalgaboyunu ve dalga sayısını hesaplayınız.

H : akb.

Cl : akb.

dir.     

Titreşim hareketi yapan bir molekülün titreşim frekansı

\nu = { 1 \over 2 \pi} \sqrt {k \over \mu }
eşitliğinden hesaplanabilir.

HCl molekülünün indirgenmiş kütlesi;

{ 1 \over \mu_{ H Cl }} = { 1 \over \mu_{ H} } + { 1 \over \mu_{ Cl }}
{ 1 \over \mu_{ H Cl }} = { 6.022140857 x 10^{ +23 } \over 1.008 x 10^{ -3 } \quad kg } + { 6.022140857 x 10^{ +23 } \over 3.545 x 10^{ -2 } \quad kg }
\mu_{ H Cl } = 1.628 x 10^{ -27 } \quad kg.
\nu = { 1 \over 2 \pi} \sqrt {k \over \mu }
\nu = { 1 \over 2 \pi} \sqrt { 480 N m^{-1} \over ( 1.628 x 10^{ -27 } \quad kg.) }

\nu = 8.642 x 10^{ +13 } Hz.
Yayılan radyasyonun dalgaboyu
\lambda = { C \over \nu }
\lambda = { 2.998 x 10^{ +8 } \quad m. \quad s^{-1}. \over 8.642 x 10^{ +13 } \quad Hz. }
\lambda = { 3.469 x 10^{ -6 } \quad m. = 34690 \quad A}
Dalga sayısı ise;
v = { 1 \over \lambda }
olduğundan;
v = { 1 \over 3.469 x 10^{ -6 } \quad m. } = 2882.68 \quad cm^{-1}
olarak hesaplanabilir.