| Ana Sayfa  | Özgeçmiş | Çalışmalar | Dersler | Ders Programı | Simülasyonlar  | Diğer | İletişim |

Emülsiyon Polimerizasyonunda Boncuk Boyut Bilgisi

S o r u

mL stiren kullanılarak emülsiyon polimerizasyonu gerçekleştirilmiştir. oluşan boncukların ortalama çapı nm. olduğuna göre;

(a). Oluşan boncuk sayısını

(b). boncukların toplam yüzey alanını ve 1 gram polimer başına düşen yüzey alanını,

(c). oluşan polimerin mol tartısı kg mol-1 olduğuna göre bir boncuktaki polimer moleküllerinin sayısını,

(d). Toplam lateks hacmi L. olduğuna göre 1 cm3 deki boncuk sayısını hesaplayınız.

Not : dstiren : 0.909 g. cm-3, dPS : 1.04 g. cm-3, Mstiren : 104.15 g. mol-1 dir.

H e s a p l a m a l a r

(a). Bir boncuk hacmi;

\rm V_{boncuk} = { 4 \over 3} \pi r^3
\rm V_{boncuk} = { 4 \over 3} \pi \big( { 230 \times 10^{-7} cm. \over 2 } \big)^3
\rm V_{boncuk} = 6.3706 \times 10^{ -15 } \; cm^3

oluşan polimer hacmi;

\rm V_{PS}= V_{stiren}{ d_{stiren}\over d_{PS}}
\rm V_{PS}= (150 \; cm^3){ (0.909 \; g \; cm^{-3} )\over (1.04 \; g \; cm^{-3} ) }
\rm V_{PS}= 131.11 \; cm^3

Toplam boncuk sayısı

\rm N_{boncuk}= { V_{PS}\over V_{boncuk} }
\rm N_{boncuk}= { V_{PS}\over V_{boncuk} } = 2.0580 \times 10^{ +16 }

 

       

(b). Bir boncuğun yüzey alanı

\rm S_{boncuk} = 4 \pi r^2
\rm S_{boncuk} = 4 \pi \big( { 230 \times 10^{-7} cm. \over 2 } \big)^2
\rm S_{boncuk} = 1.6619 \times 10^{ -9 } \; cm^2

toplam yüzey alanı

\rm S_{toplam}=N_{boncuk} S_{boncuk}
\rm S_{toplam}=( 2.0580 \times 10^{ +16 } )( 1.6619 \times 10^{ -9 } \; cm^2 )
\rm S_{toplam}= 34201902 \; cm^2 \simeq 3420.2 \; m^2

Toplam polimer kütlesi;

\rm m_{PS}= V_{PS} d_{PS}
\rm m_{PS}= (131.11 \; cm^3)(1.04 \; g. \; cm^{-3}) = 136.4 \; g.

Bir gram polimer başına yüzey alanı

\rm \overline{S}_{PS} = { 3420.2 \; m^2 \over 136.4 \; g. } = 25.07 \; m^2 \; g.^{-1}


(c). Bir boncuğun kütlesi;

\rm m_{boncuk} = V_{boncuk} d_{PS}
\rm m_{boncuk} = ( 6.3706 \times 10^{ -15 } \; cm^3)( 1.04 \; g. cm^{-3})
\rm m_{boncuk} = 6.6255 \times 10^{ -15 } \; g.

Bir boncuktaki polimer moleküllerinin sayısı

\rm \overline{N}_{boncuk} = ( 6.6255 \times 10^{ -15 } \; g. ) \big( {6.022 \times 10^{23} \; molekül \over 300 \; g.} \big)
\rm \overline{N}_{boncuk} = 13300 \; molekül \; boncuk^{-1}

(d). 1 cm3 lateksdeki boncuk sayısı;

\rm N_{lateks} = { N_{boncuk} \over V_{lateks} }
\rm N_{lateks} = { ( 2.0580 \times 10^{ +16 } \; boncuk) \over 1200 \; cm^3 \; lateks}
\rm N_{lateks} = 1.72 \times 10^{ +13 } \; boncuk \; cm^{-3}