Oluşacak Maksimum Molekül Sayısı =
Yaklaşık Zincir Uzunluğu (DPn)
(1/sonlanma olasılığı azlığı)
=
Monomerin Mol Tartısı = g mol-1