KARIŞIMIN İLK DURUMU
  


Oluşacak Polimer Molekülü Sayısı =
A Molekül Sayısı =
B Molekül Sayısı =
Toplam Molekül Sayısı* =
Yaklaşık Zincir Uzunluğu =
A Monomerinin Mol Tartısı =
B Monomerinin Mol Tartısı =
A Monomerinin Reaktiflik Oranı =
B Monomerinin Reaktiflik Oranı =
* Çözücü dahil toplam molekül sayısıdır. Değer boş bırakılırsa A ve B moleküllerinin toplam sayısına eşittir.