| Ana Sayfa  | Özgeçmiş | Çalışmalar | Dersler | Ders Programı | Simülasyonlar  | Diğer | İletişim |

Fiziksel Kimya


G A Z L A R


Maxwell Boltzmann Moleküler Hız Dağılımı

Bazı Moleküllerin Farklı Sıcaklıklarda Moleküler Hızları

Barometrik Dağılım Yasası

Gazların Ortalama Serbest Yol Uzunluğu ve Çarpışma Frekansı

van der Walls Eşitliğine Göre Gaz Basıncı ve Gazın Basınç İle Sıkıştırılabilirlik Föktörünün Değişimi

Bir Gazın Vizkozitesinin Sıcaklık İle Değişimi


T E R M O D İ N A M İ K


İş Hesabı (Sabit Dış Basınç)

İş Hesabı (Tersinir ve Tersinmez Süreçlerde)

Sabit Hacimde Isı Kapasitesi Hesabı

Adyabatik Genleşmede, T, P, dU, dH Değişimi

Adyabatik Genleşmede, T, V, Adyabatik İş ve dH - dU Farkı

Reaksiyon Entalpisinin Sıcaklığa Bağımlılığı

İki Madde Arasında Isı Alış Verişi ve Entropi Değişimi

Carnot Çevrimi

Reaksiyon Entalpisi Buhar Basıncı İlişkisi

Reaksiyon Gibbs Serbest Enerjisi, Reaksiyon Entalpisi ve Denge Sabiti İlişkisi


E L E K T R O K İ M Y A


Elektrokimyasal Pillerde : Pil Potansiyeli

F A Z L A R


Nerst Dağılım Sabiti (KA/B) < 1 olan sistem

Nerst Dağılım Sabiti (KA/B) > 1 olan sistem

Birbiri İçinde Kısmen Çözünen Sıvılar


K İ M Y A S A L   K İ N E T İ K


Stokiyometrik Katsayılar ve Türlerin Tükenme Hızı

Birinci Mertebe Kinetik ve Reaktifin Katsayısı

Birinci Mertebe Kinetik (Fiziksel Ortamdaki Değişikliklerden)

İkinci Mertebe Kinetik (1)

İkinci Mertebe Kinetik (Farklı Reaktif Konsantrasyonlarında)

İkinci Mertebe Kinetik (Fiziksel Ortamdaki Değişikliklerden)

Reaksiyon Hızına Sıcaklık Etkisi

Ardışık Basit Reaksiyonlar