Polimerlerde Molekül Ağırlık Hesaplaması (Mn___  , Mw___  , PDI )

S o r u - V e r i l e r

Tablodaki gibi kütle-mol tartısı dağılımı olan bir polimer örneğinin Mn___  , Mw___  , PDI değerleri nedir?

mi
g.
Mol tartısı
kg mol-1
Hesaplamaları Göster

D a h a   F a z l a  B i l g iPolimerlerin Molekül Ağırlıkları